​Henvisning

Henvisningskriterier til Psykologhjælp.

Patienten skal henvises fra sin alment praktiserende læge, herunder vagtlæger og der kan gives tilskud til 12 konsultationer, hvis lægen vurderer, at patienten hører ind under én af følgende grupper.

Henvisningen til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes inden et år efter, at den hændelse, som er årsag til, at der er opstået behov for psykologhjælp, har fundet sted. Henvisningen skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Der kan ikke udstedes henvisning senere end dette tidspunkt.

Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9 (incestofre m.fl.) kan ske uden tidsberegning.
Følgende begivenheder berettiger til psykologhjælp:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år efter udført psykometrisk test
 11. personer der lider at let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Forsøgsordning

​Vederlagsfri psykologhjælp til unge mellem 18-24 år, henvist fra lægen med depression eller angst.​

Valg af psykolog

Patienter kan frit vælge mellem de psykologer i hele landet, som er tilmeldt overenskomsten. Praksissektoren yder et tilskud på 60% af psykologens honorar.

Psykolog i Strømgade • Strømgade 8.H.1. • 9800 Hjørring​