​Henvisning

Henvisningskriterier til Psykologhjælp.

Patienten skal henvises fra sin alment praktiserende læge, herunder vagtlæger og der kan gives tilskud til 12 konsultationer, hvis lægen vurderer, at patienten hører ind under én af følgende grupper.

Henvisningen til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes inden et år efter, at den hændelse, som er årsag til, at der er opstået behov for psykologhjælp, har fundet sted. Henvisningen skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Der kan ikke udstedes henvisning senere end dette tidspunkt.

Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9 (incestofre m.fl.) kan ske uden tidsberegning.
Følgende begivenheder berettiger til psykologhjælp:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år efter udført psykometrisk test
 11. personer der lider at let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (18til 38 år)

Forsøgsordning - 1/7-2018 til 1/7-2021

​Vederlagsfri psykologhjælp til unge mellem 18-21 år, henvist fra lægen med depression eller angst.​

Valg af psykolog

Patienter kan frit vælge mellem de psykologer i hele landet, som er tilmeldt overenskomsten. Praksissektoren yder et tilskud på 60% af psykologens honorar.

Om konsultationer i vores klinik

De konsultationer, vi afholder ansigt til ansigt i vores klinik, vil i en periode foregå anderledes, end I er vant til. Vi tager selvfølgelig de anbefalede forholdsregler for at reducere smitterisikoen som fx at holde afstand på 1-2 meter; have håndsprit stående; sørge for hyppig og grundig rengøring; afspritning på udsatte steder før og efter konsultation; samt planlægge færre og forskudte fremmødetider.

Derudover er der nogle retningslinjer, der gælder for dig som klient:

 • Brug mundbind
 • Kom først til aftalt tid, og forlad klinikken når konsultationen er færdig,, dvs. undgå så vidt muligt at opholde dig i venteværelset, og ellers forsøg at bruge de forskellige venteområder.
 • Kom alene, medmindre der er en god grund til, at en anden er med.
 • Udviser du eller en i din husstand selv milde symptomer på sygdom eller har gjort det indenfor de seneste 48 timer, så kontakt din psykolog mhp. at aflyse eller evt. ændre den til telefon- eller videokonsultation. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød.
 • Kom kun hvis du har en aftale - uanmeldte besøg er ikke tilladte.

Psykologerne i Strømgade • Strømgade 8, 1 tv. • 9800 Hjørring​