Vigtig information om håndtering af Covid-19

​Kommunikation omkring genåbningen af de liberale erhverv har på det seneste givet et uklart billede af, hvad der faktisk gør sig gældende for de praktiserende psykologer. Derfor vil vi gerne forklare reglerne for psykologpraksis klart og tydelig så der ikke er nogen forvirring.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet notatet Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, hvori det beskrives at en gradvis øget aktivitet frem mod normalt niveau i praksissektoren som fx psykologpraksis fortsat skal hvile på et dobbelt hensyn til både generelt at reducere smittetrykket i samfundet, og at reducere smitterisiko for den enkelte klient og psykolog. Det er også et centralt hensyn, at der foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af klientens behov for behandling eller anden ydelse.

For psykologer beskriver notatet, at alle konsultationer som udgangspunkt skal tilbydes, men at behandlingen primært sker som telefon- eller videokonsultation. Dette betyder, at psykologer skal anvende telefon- og videokonsultation i videst muligt omfang, men også at psykologerne kan tilbyde konsultationer ansigt til ansigt, hvor det ikke har været muligt at gøre brug af video og telefon.

Vurderingen af om den enkelte konsultation afholdes ved fremmøde eller via telefon eller video afhænger derfor både af forhold omkring den enkelte klient. Derfor opfordrer vi dig som klient,til, at søge information om din psykologs særlige håndtering af Covid-19 på din psykologs side eller ved kontakt til denne.

Om konsultationer i vores klinik

De konsultationer, vi afholder ansigt til ansigt i vores klinik, vil i en periode foregå anderledes, end I er vant til. Bare rolig - vi sidder ikke i fuldt beskyttelsesudstyr, men vi tager selvfølgelig de anbefalede forholdsregler for at reducere smitterisikoen som fx at holde afstand på 1-2 meter; have håndsprit stående; sørge for hyppig og grundig rengøring; afspritning på udsatte steder før og efter konsultation; samt planlægge færre og forskudte fremmødetider.

Derudover er der nogle retningslinger, der gælder for dig som klient:

  • Kom først til aftalt tid, og forlad klinikken når konsultationen er færdig,, dvs. undgå så vidt muligt at opholde dig i venteværelset, og ellers forsøg at bruge de forskellige venteområder.
  • Kom alene, medmindre der er en god grund til, at en anden er med.
  • Udviser du eller en i din husstand selv milde symptomer på sygdom eller har gjort det indenfor de seneste 48 timer, så kontakt din psykolog mhp. at aflyse eller evt. ændre den til telefon- eller videokonsultation. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød.
  • Kom kun hvis du har en aftale - uanmeldte besøg er ikke tilladte.

Psykologerne i Strømgade • Strømgade 8, 1 tv. • 9800 Hjørring​