​Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat om Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, hvis udgangspunkt er, en gradvis øget aktivitet frem mod vanligt niveau i praksissektoren fortsat skal hvile på et dobbelt hensyn til både generelt at reducere smittespredning i samfundet, og mere konkret at reducere smitterisiko for den enkelte klient og psykolog. Et andet centralt hensyn er, at der foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af klientens behov for behandling mv. Vurderingen af om den enkelte konsultation afholdes ved fremmøde eller pr. video eller telefon afhænger derfor både af forhold omkring den enkelte klient og den specifikke psykolog.

Konsultationer i vores klinik.

​De konsultationer, vi afholder ansigt til ansigt i vores klinik, vil i en periode foregå anderledes, end I er vant til. Først og fremmest tager vi de anbefalede forholdsregler for at reducere smitterisikoen som f.eks. at holde en afstand på 1-2 meter, at have håndsprit stående i klinikken, sørge for hyppig og grundig rengøring, afspritning på udsatte steder før og efter konsultation samt planlægge færre og forskudte fremmødetider.

Derudover er der nogle retningslinjer, som gælder for dig som klient:

·​Kom først til aftalt tid, og gå så snart konsultationen er færdig, dvs. undgå så vidt muligt at opholde dig i venteværelset – og ellers forsøg at bruge de forskellige venteområder.

·​Kom alene, medmindre der er en god grund til, at en anden er med.

·​Udviser du eller en i din husstand de mindste symptomer på sygdom eller har gjort det inden for de seneste 48 timer, så kontakt din psykolog mhp. at aflyse eller evt. ændre den til tlf. eller videokons.). Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed samt åndenød.

·​Kom kun hvis du har en aftale - uanmeldte besøg er ikke tilladt.

Derudover opfordrer vi dig som klient til, at søge information om netop din psykologs specifikke håndtering af Covid-19 på den enkelte underside eller hjemmeside.

Psykologerne i Strømgade • Strømgade 8A, 1. • 9800 Hjørring​