Anita Paludan

Cand. psych.
Autoriseret psykolog, I gang med børneneuropsykologisk specialistuddannelse.

Overenskomst med sygesikringen

Jeg har haft privat praksis fra marts 2010 og fra juli 2010 overenskomst med sygesikringen.

Jeg blev færdiguddannet klinisk psykolog fra Aarhus Universitet i 1999, og har været autoriseret psykolog siden 2002. Jeg har 10 års erfaring fra PPR, hvor jeg bl.a. i flere år har arbejdet med rådgivning og vejledning i specialklasser med børn m. ADHD og børn med store sprog-, tale- og læsemæssige vanskeligheder.


Jeg har stor erfaring med især psykologisk undersøgelse af børn og unge, men har også kompetencer til udredning af voksne.
Jeg arbejder i forhold til psykologisk behandling overvejende ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.

Jeg kan bl.a. tilbyde​:

  • Behandling af lidelser eller problemstillinger under henvisningsårsagerne under sygesikringen såsom depression, angst, OCD, kritisk sygdom etc.
  • Kognitive og personlighedsmæssige undersøgelser af børn, unge og voksne.


Jeg har stor viden om ADHD, diverse sproglige vanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, depression, angst, OCD, kroniske smerter, samt om lidelser såsom sklerose, parkinson’s, demens - sidstnævnte lidelser også mere praktisk fra mange års arbejde som sygehjælper før og under mit psykologstudium.

Jeg er meget interesseret i neuropsykologi, neurologi og psykofarmakologi, hvorfor jeg også i flere år har været i gang med børneneuropsykologisk specialistuddannelse.

Min telefontid er fra 8-9, men der kan altid indtales en besked (eller sendes sms eller mail) og så kontakter jeg dig snarest muligt. Ventetiden er normalt svingende. Pt. er der lukket for tilgang af nye klienter.


Mht. afbud, så skal der pr. 1. januar 2024 gives besked inden 12.00 dagen før samtalen afholdes (mail, sms eller opkald) ellers tages et gebyr svarende til en konsultation (ca. 350,-).

Prisen pr. konsultation for ikke-henviste klienter er 1000 kr.

Ferie: Juleferie fra d. 21. december til d. 3. januar 2024.

On-line booking: https://www.mibitequus.dk/booking.php?_klinik=795038795038

(muligt fra d.1/7-2022, dog ikke nye klienter).


Kontakt: mobil: 41 29 62 55 eller e-mail: anita.paludan@gmail.com

CVR-nr: 32681166

Akkrediteret nov. 2021. Pga. flytning opsiges ydernummer pr.31/3 2024. Praksis flyttes til Ugletoften 305, 5260 Odense S. Der vil fra dette tidspunkt ikke længere være mulighed for at bruge henvisning fra lægen. Jeg fortsætter dog min praksis, og der vil for gl. klienter være mulighed for såvel tlf. som videokonsultationer. De fleste sundhedsforsikringer vil stadig kunne bruges, og jeg indberetter fortsat til Sygesforsikringen Dk.


Kort orientering om konsultationer over sygesikringen (varighed etc.):

Individuel konsultation

De individuelle konsultationer er aftalt til at vare 45–60 minutter, inkl. forberedelse, administration, journalisering og udarbejdelse af epikrise. Ved den første konsultation er arbejdet større end ved anden og efterfølgende konsultation. Der skal bl.a. registreres en række grundoplysninger om klienten, dannes et indtryk af klientens funktionsniveau og sociale situation, drøfte en behandlingsplan med klienten mm. Derfor honoreres den første konsultation højere end de efterfølgende. Den første individuelle konsultation er beskrevet i bilag 7 til overenskomsten.

Der kan som hovedregel kun gives én konsultation pr. dag, men overenskomsten giver mulighed for dobbeltkonsultationer. Behandlingen kan derfor undtagelsesvis tilrettelægges med mere end én konsultation pr. sikret pr. dag, når man som psykolog vurderer, at dette er nødvendigt.

Ved opstart af forløb afholdes der for det meste dobbeltkonsultationer. Der informeres om dette inden første konsultation.

Psykolog i Strømgade • Strømgade 8.H.1. • 9800 Hjørring​