Anita Paludan

Cand. psych.
Autoriseret psykolog, I gang med børneneuropsykologisk specialistuddannelse.

Overenskomst med sygesikringen

Jeg har haft privat praksis fra marts 2010 og fra juli 2010 overenskomst med sygesikringen.

Jeg blev færdiguddannet klinisk psykolog fra Aarhus Universitet i 1999, og har været autoriseret psykolog siden 2002. Jeg har 10 års erfaring fra PPR, hvor jeg bl.a. i flere år har arbejdet med rådgivning og vejledning i specialklasser med børn m. ADHD og børn med store sprog-, tale- og læsemæssige vanskeligheder.


Jeg har stor erfaring med især psykologisk undersøgelse af børn og unge, men har også kompetencer til udredning af voksne.
Jeg arbejder i forhold til psykologisk behandling overvejende ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.

Jeg kan bl.a. tilbyde​:

  • Behandling af lidelser eller problemstillinger under henvisningsårsagerne under sygesikringen såsom depression, angst, OCD, kritisk sygdom etc.
  • Kognitive og personlighedsmæssige undersøgelser af børn, unge og voksne.


Jeg har stor viden om ADHD, diverse sproglige vanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, depression, angst, OCD, kroniske smerter, samt om lidelser såsom sklerose, parkinson’s, demens - sidstnævnte lidelser også mere praktisk fra mange års arbejde som sygehjælper før og under mit psykologstudium.

Jeg er meget interesseret i neuropsykologi, neurologi og psykofarmakologi, hvorfor jeg også i flere år har været i gang med børneneuropsykologisk specialistuddannelse.

Min telefontid er fra 8-9, men der kan altid indtales en besked (eller sendes sms eller mail) og så kontakter jeg dig snarest muligt. Ventetiden er normalt svingende. Pt. er der lukket for tilgang af nye klienter.


Mht. afbud, så skal der pr. 1. maj 2016 gives besked inden 16.00 dagen før samtalen afholdes (mail, sms eller opkald) ellers tages et gebyr svarende til en konsultation (ca. 350,-).

Prisen pr. konsultation for ikke-henviste klienter er 1000 kr.

Ferie: Påskeferie uge 14.

On-line booking: https://www.mibitequus.dk/booking.php?_klinik=795038795038

(muligt fra d.1/7-2022, dog ikke nye klienter).


Kontakt: mobil: 41 29 62 55 eller e-mail: anita.paludan@gmail.com

CVR-nr: 32681166

Akkrediteret nov. 2021.


Kort orientering om konsultationer over sygesikringen (varighed etc.):

Individuel konsultation

De individuelle konsultationer er aftalt til at vare 45–60 minutter, inkl. forberedelse, administration, journalisering og udarbejdelse af epikrise. Ved den første konsultation er arbejdet større end ved anden og efterfølgende konsultation. Der skal bl.a. registreres en række grundoplysninger om klienten, dannes et indtryk af klientens funktionsniveau og sociale situation, drøfte en behandlingsplan med klienten mm. Derfor honoreres den første konsultation højere end de efterfølgende. Den første individuelle konsultation er beskrevet i bilag 7 til overenskomsten.

Der kan som hovedregel kun gives én konsultation pr. dag, men overenskomsten giver mulighed for dobbeltkonsultationer. Behandlingen kan derfor undtagelsesvis tilrettelægges med mere end én konsultation pr. sikret pr. dag, når man som psykolog vurderer, at dette er nødvendigt.

Ved opstart af forløb afholdes der for det meste dobbeltkonsultationer. Der informeres om dette inden første konsultation.

____________________________________________________________

LARS VOSS ROMME​

​​

1-2 eftermiddage om ugen udlejes klinikken til Lars Voss Romme. Lars er uddannet lærer med efteruddannelse i familieterapi og Cool Kids. Lars tilbyder behandling af angst hos børn og unge.​

       larsvossromme

​​

Lars beskriver: "Jeg har siden 1996 arbejdet med børn i mistrivsel og deres forældre. I de sidste 5 år har jeg opnået stor erfaring med behandling af børn og unge med angst og skolefravær i kommunalt regi, hvor jeg stadig er tilknyttet Familiehuset Kløvergården som koordinater for og behandler​ i gruppetilbuddet "Stå stærkt selv". Jeg tilbyder individuelle forløb til børn og unge med angst, og behandlingen tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi inspireret af Cool Kids, Coping CAT, Stå stærkt selv m.m."

For yderligere oplysninger og pris se: www.angst-boern-unge.dk

Kontakt: Lars Voss Romme

Tlf. 41 22 41 47. Mail info@angst-boern-unge.dk

Psykologerne i Strømgade • Strømgade 8.H.1. • 9800 Hjørring​