Anita Paludan

Cand. psych.
Autoriseret psykolog, I gang med børneneuropsykologisk specialistuddannelse.

Overenskomst med sygesikringen

Jeg har haft privat praksis fra marts 2010 og fra juli 2010 overenskomst med sygesikringen.

Jeg blev færdiguddannet klinisk psykolog fra Aarhus Universitet i 1999, og har været autoriseret psykolog siden 2002. Jeg har 10 års erfaring fra PPR, hvor jeg bl.a. i flere år har arbejdet med rådgivning og vejledning i specialklasser med børn m. ADHD og børn med store sprog-, tale- og læsemæssige vanskeligheder.


Jeg har stor erfaring med især psykologisk undersøgelse af børn og unge, men har også kompetencer til udredning af voksne.
Jeg arbejder i forhold til psykologisk behandling overvejende ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.

Jeg kan bl.a. tilbyde​:

  • Behandling af lidelser eller problemstillinger under henvisningsårsagerne under sygesikringen såsom depression, angst, OCD, kritisk sygdom etc.
  • Kognitive og personlighedsmæssige undersøgelser af børn, unge og voksne.


Jeg har stor viden om ADHD, diverse sproglige vanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, depression, angst, OCD, kroniske smerter, samt om lidelser såsom sklerose, parkinson’s, demens - sidstnævnte lidelser også mere praktisk fra mange års arbejde som sygehjælper før og under mit psykologstudium.

Jeg er meget interesseret i neuropsykologi, neurologi og psykofarmakologi, hvorfor jeg også i flere år har været i gang med børneneuropsykologisk specialistuddannelse.

Min telefontid er fra 8-9, men der kan altid indtales en besked (eller sendes sms eller mail) og så kontakter jeg dig snarest muligt. Ventetiden er svingende, men den aktuelle ventetid er på ca. 5 måneder.


Mht. afbud, så skal der pr. 1. maj 2016 gives besked inden 16.00 dagen før samtalen afholdes (mail, sms eller opkald) ellers tages et gebyr svarende til en konsultation (ca. 350,-).

Ferie: Der afholdes ferie i uge 42.


Kontakt: mobil: 41 29 62 55 eller e-mail: anita.paludan@gmail.com

CVR-nr: 32681166


Kort orientering om konsultationer over sygesikringen (varighed etc.):

Individuel konsultation

De individuelle konsultationer er aftalt til at vare 45– 60 minutter, inkl. forberedelse, administration, journalisering og udarbejdelse af epikrise. Ved den første konsultation er arbejdet større end ved anden og efterfølgende konsultation. Der skal bl.a. registreres en række grundoplysninger om klienten, dannes et indtryk af klientens funktionsniveau og sociale situation, drøfte en behandlingsplan med klienten mm. Derfor honoreres den første konsultation højere end de efterfølgende. Den første individuelle konsultation er beskrevet i bilag 7 til overenskomsten.

Der kan som hovedregel kun gives én konsultation pr. dag, men overenskomsten giver mulighed for dobbeltkonsultationer. Behandlingen kan derfor undtagelsesvis tilrettelægges med mere end én konsultation pr. sikret pr. dag, når man som psykolog vurderer, at dette er nødvendigt.

Dobbeltkonsultationer kan kun gives helt undtagelsesvist, så psykologen bør derfor altid sikre sig regionens accept, før man overvejer at tilbyde klienter dobbeltkonsultationer.

Om konsultationer i vores klinik

De konsultationer, vi afholder ansigt til ansigt i vores klinik, vil i en periode foregå anderledes, end I er vant til. Vi tager selvfølgelig de anbefalede forholdsregler for at reducere smitterisikoen som fx at holde afstand på 1-2 meter; have håndsprit stående; sørge for hyppig og grundig rengøring; afspritning på udsatte steder før og efter konsultation; samt planlægge færre og forskudte fremmødetider.

Derudover er der nogle retningslinjer, der gælder for dig som klient:

  • Brug mundbind
  • Kom først til aftalt tid, og forlad klinikken når konsultationen er færdig,, dvs. undgå så vidt muligt at opholde dig i venteværelset, og ellers forsøg at bruge de forskellige venteområder.
  • Kom alene, medmindre der er en god grund til, at en anden er med.
  • Udviser du eller en i din husstand selv milde symptomer på sygdom eller har gjort det indenfor de seneste 48 timer, så kontakt din psykolog mhp. at aflyse eller evt. ændre den til telefon- eller videokonsultation. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød.
  • Kom kun hvis du har en aftale - uanmeldte besøg er ikke tilladte.

Psykologerne i Strømgade • Strømgade 8, 1 tv. • 9800 Hjørring​